• เฟสบุ๊ค
  • เชื่อมโยงใน
  • ยูทูบ
  • ความไม่เสถียรของ RNA จะควบคุมคุณภาพได้อย่างไร?

    ความไม่เสถียรของ RNA จะควบคุมคุณภาพได้อย่างไร?

    เป็นที่ทราบกันดีว่าในความเชื่อหลัก RNA เป็นตัวกลางในการถอดรหัสระหว่างการแสดงออกของ DNA และโปรตีนเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจจับ DNA การตรวจจับ RNA สามารถสะท้อนการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิตได้อย่างเป็นกลางมากกว่าการทดลองเกี่ยวกับ RNA ได้แก่: qRT-PCR, RNA-Seq และ fusi...
    อ่านเพิ่มเติม