• เฟสบุ๊ค
  • เชื่อมโยงใน
  • ยูทูบ
แบนเนอร์
  • Foreasy M-MLV Reverse Transcriptase

    Foreasy M-MLV Reverse Transcriptase

    Foreasy M-MLV Reverse Transcriptase เป็นเอนไซม์ย้อนกลับตัวใหม่ที่แสดงออกในแบคทีเรียที่ออกแบบโดย E. coli โดยใช้เทคโนโลยีการรวมตัวกันอีกครั้งทางพันธุกรรมเป็นรีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอโพลิเมอร์ที่สังเคราะห์สายดีเอ็นเอเสริมจากอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว ดีเอ็นเอ หรืออาร์เอ็นเอ:ดีเอ็นเอลูกผสมไม่มีกิจกรรม RNase H ความเสถียรที่แข็งแกร่ง ความสัมพันธ์ RNA ที่แข็งแกร่ง และความไวในการตรวจจับสูง

    ความแข็งแรงของบรรพบุรุษ