• เฟสบุ๊ค
 • เชื่อมโยงใน
 • ยูทูบ
 • บันไดดีเอ็นเอ 700bp

  บันไดดีเอ็นเอ 700bp

  บันได DNA 700bp เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานและมี 1x Loading Buffer อยู่แล้วคุณสามารถใช้ Marker ในปริมาณที่เหมาะสมโดยตรงสำหรับอิเล็กโตรโฟรีซิสตามความต้องการในการทดลอง

  700bpDNA Marker Ⅰ ประกอบด้วยแถบ DNA 7 แถบ แถบ DNA คือ: 100bp (50ng/5μl), 200bp (30ng/5μl), 300bp (30ng/5μl), 400bp (40ng/5μl), 500bp (25ng/5μl) ), 600bp(30ng/5μl), 700bp(35) ng/5μl)

   

  ความแข็งแรงของบรรพบุรุษ