• เฟสบุ๊ค
 • เชื่อมโยงใน
 • ยูทูบ
 • บันไดดีเอ็นเอ 2,000bp

  บันไดดีเอ็นเอ 2,000bp

   บันได DNA 2000bp เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานและมี 1x Loading Buffer อยู่แล้วคุณสามารถใช้ Marker ในปริมาณที่เหมาะสมโดยตรงสำหรับอิเล็กโตรโฟรีซิสตามความต้องการในการทดลองBM2000 DNA Marker ประกอบด้วยแถบ DNA 6 แถบ แถบ DNA คือ: 100bp (50ng/5μl), 250bp (50ng/5μl), 500bp (50ng/5μl), 750bp (75ng/5μl), 1000bp (50ng/5μl) ), 2000bp (100ng/5μl)

   

  ความแข็งแรงของบรรพบุรุษ