• เฟสบุ๊ค
 • เชื่อมโยงใน
 • ยูทูบ
 • Forepipet ปิเปต 12 ช่อง 50-300 µl

  Forepipet ปิเปต 12 ช่อง 50-300 µl

   คุณสมบัติที่สำคัญ
      
  • มีปิเปตแบบ 8 และ 12 ช่องสำหรับเพลตมาตรฐาน 96 หลุม
  • หัวจ่ายหมุนได้เพื่อความสะดวกในการปิเปตสูงสุด
  • ชุดลูกสูบและปลายกรวยแยกชิ้นช่วยให้ซ่อมแซมและบำรุงรักษาได้ง่าย
  • การออกแบบกรวยปลายวัสดุผสมช่วยให้สามารถตรวจสอบซีลด้วยภาพได้
  • สามารถใช้กับทิปปิเปตสไตล์สากลได้
 • Forepipet ปิเปต 8 ช่อง 50-300 µl

  Forepipet ปิเปต 8 ช่อง 50-300 µl

   คุณสมบัติที่สำคัญ
      
  • มีปิเปตแบบ 8 และ 12 ช่องสำหรับเพลตมาตรฐาน 96 หลุม
  • หัวจ่ายหมุนได้เพื่อความสะดวกในการปิเปตสูงสุด
  • ชุดลูกสูบและปลายกรวยแยกชิ้นช่วยให้ซ่อมแซมและบำรุงรักษาได้ง่าย
  • การออกแบบกรวยปลายวัสดุผสมช่วยให้สามารถตรวจสอบซีลด้วยภาพได้
  • สามารถใช้กับทิปปิเปตสไตล์สากลได้
 • Forepipet ปิเปต 12 ช่อง 0.5-10 µl

  Forepipet ปิเปต 12 ช่อง 0.5-10 µl

   คุณสมบัติที่สำคัญ
      
  • มีปิเปตแบบ 8 และ 12 ช่องสำหรับเพลตมาตรฐาน 96 หลุม
  • หัวจ่ายหมุนได้เพื่อความสะดวกในการปิเปตสูงสุด
  • ชุดลูกสูบและปลายกรวยแยกชิ้นช่วยให้ซ่อมแซมและบำรุงรักษาได้ง่าย
  • การออกแบบกรวยปลายวัสดุผสมช่วยให้สามารถตรวจสอบซีลด้วยภาพได้
  • สามารถใช้กับทิปปิเปตสไตล์สากลได้
 • Forepipet Single Channel 20-200 µl

  Forepipet Single Channel 20-200 µl

  คุณสมบัติที่สำคัญ
  • น้ำหนักเบา ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ใช้แรงน้อย
  • จอแสดงผลดิจิตอลอ่านการตั้งค่าระดับเสียงอย่างชัดเจน
  • ปิเปตครอบคลุมช่วงปริมาตร 0.1μl ถึง 10 มล
  • ง่ายต่อการสอบเทียบและบำรุงรักษาด้วยเครื่องมือที่ให้มา
  • การออกแบบช่วยหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากความเครียดซ้ำๆ
  • ปรับเทียบตามมาตรฐาน ISO8655ปิเปตแต่ละตัวมาพร้อมกับใบรับรองการทดสอบแต่ละรายการ
  • วัสดุปิเปตที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้อย่างสมบูรณ์
 • Forepipet ปิเปต 8 ช่อง 5-50 µl

  Forepipet ปิเปต 8 ช่อง 5-50 µl

   คุณสมบัติที่สำคัญ
      
  • มีปิเปตแบบ 8 และ 12 ช่องสำหรับเพลตมาตรฐาน 96 หลุม
  • หัวจ่ายหมุนได้เพื่อความสะดวกในการปิเปตสูงสุด
  • ชุดลูกสูบและปลายกรวยแยกชิ้นช่วยให้ซ่อมแซมและบำรุงรักษาได้ง่าย
  • การออกแบบกรวยปลายวัสดุผสมช่วยให้สามารถตรวจสอบซีลด้วยภาพได้
  • สามารถใช้กับทิปปิเปตสไตล์สากลได้
 • Forepipet ปิเปตช่องเดียว 10-100 µl

  Forepipet ปิเปตช่องเดียว 10-100 µl

  คุณสมบัติที่สำคัญ
  • น้ำหนักเบา ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ใช้แรงน้อย
  • จอแสดงผลดิจิตอลอ่านการตั้งค่าระดับเสียงอย่างชัดเจน
  • ปิเปตครอบคลุมช่วงปริมาตร 0.1μl ถึง 10 มล
  • ง่ายต่อการสอบเทียบและบำรุงรักษาด้วยเครื่องมือที่ให้มา
  • การออกแบบช่วยหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากความเครียดซ้ำๆ
  • ปรับเทียบตามมาตรฐาน ISO8655ปิเปตแต่ละตัวมาพร้อมกับใบรับรองการทดสอบแต่ละรายการ
  • วัสดุปิเปตที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้อย่างสมบูรณ์
 • Forepipet ปิเปต 12 ช่อง 5-50 µl

  Forepipet ปิเปต 12 ช่อง 5-50 µl

   คุณสมบัติที่สำคัญ
      
  • มีปิเปตแบบ 8 และ 12 ช่องสำหรับเพลตมาตรฐาน 96 หลุม
  • หัวจ่ายหมุนได้เพื่อความสะดวกในการปิเปตสูงสุด
  • ชุดลูกสูบและปลายกรวยแยกชิ้นช่วยให้ซ่อมแซมและบำรุงรักษาได้ง่าย
  • การออกแบบกรวยปลายวัสดุผสมช่วยให้สามารถตรวจสอบซีลด้วยภาพได้
  • สามารถใช้กับทิปปิเปตสไตล์สากลได้