• เฟสบุ๊ค
  • เชื่อมโยงใน
  • ยูทูบ
แบนเนอร์
  • PCR Easyᵀᴹ

    PCR Easyᵀᴹ

    ระบบปฏิกิริยาที่ไม่เหมือนใครและ Taq DNA Polymerase ที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้ปฏิกิริยา PCR มีประสิทธิภาพการขยาย ความจำเพาะ และความไวที่สูงขึ้น

    ความแข็งแรงของบรรพบุรุษ