• เฟสบุ๊ค
 • เชื่อมโยงใน
 • ยูทูบ
 • บันไดดีเอ็นเอ 5,000bp

  บันไดดีเอ็นเอ 5,000bp

   บันไดดีเอ็นเอ 2,000bpเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานและมี 1x Loading Buffer อยู่แล้วคุณสามารถใช้ Marker ในปริมาณที่เหมาะสมโดยตรงสำหรับอิเล็กโตรโฟรีซิสตามความต้องการในการทดลองBM5000 DNA Marker ประกอบด้วยแถบ DNA 8 แถบ แถบ DNA คือ: 100bp(50ng/5μl), 250bp(50ng/5μl), 500bp(50ng/5μl), 750bp(75ng/5μl), 1000bp(50ng/5μl) ), 2000bp(100ng/5μl), 300 0bp(30ng/5μl), 5000bp(50ng/5μl)

   

   

  ความแข็งแรงของบรรพบุรุษ