• เฟสบุ๊ค
 • เชื่อมโยงใน
 • ยูทูบ
แบนเนอร์
 • ชุดแยก DNA ของพืช Genomic Plant DNA Purification Kits Reagents Protocol

  ชุดแยก DNA ของพืช Genomic Plant DNA Purification Kits Reagents Protocol

  Cat.No.DE-06111/06112/06113

  สำหรับการทำให้บริสุทธิ์จีโนม DNA จากเนื้อเยื่อพืชต่างๆ

  ทำให้บริสุทธิ์อย่างรวดเร็วและรับจีโนม DNA คุณภาพสูงจากตัวอย่างพืช (รวมถึงตัวอย่างพืชโพลีแซคคาไรด์และโพลีฟีนอล)

  ไม่มีการปนเปื้อนของ RNase

  ความเร็วที่รวดเร็ว

  เรียบง่าย: การดำเนินการทำให้บริสุทธิ์สามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน 30 นาที

  สะดวก: อุณหภูมิห้อง การหมุนเหวี่ยง 4 ℃ และการตกตะกอนของเอทานอลของ DNA ไม่จำเป็น

  ความปลอดภัย: ไม่ใช้สารอินทรีย์