• เฟสบุ๊ค
 • เชื่อมโยงใน
 • ยูทูบ
แบนเนอร์
 • General Plasmid Mini Kits General Plasmid DNA Extraction Miniprep Mini Kits

  General Plasmid Mini Kits General Plasmid DNA Extraction Miniprep Mini Kits

  ทำให้พลาสมิด DNA คุณภาพสูงบริสุทธิ์อย่างรวดเร็วจากแบคทีเรียที่ถูกเปลี่ยนรูปสำหรับการทดลองทางอณูชีววิทยาตามปกติ เช่น การแปลงร่างและการย่อยด้วยเอนไซม์

  ลบ RNA โดยไม่ต้องเพิ่ม RNase

  สะดวก—ปั่นเหวี่ยงที่อุณหภูมิห้อง

  เร็ว—การดำเนินการจะเสร็จสิ้นภายใน 20 นาที

  ปลอดภัย— ไม่ใช้สารอินทรีย์

  มีความบริสุทธิ์สูง—OD260/280≈1.7-1.9

  ความแข็งแรงของบรรพบุรุษ