• เฟสบุ๊ค
  • เชื่อมโยงใน
  • ยูทูบ
แบนเนอร์

รีเอเจนต์ทางอณูชีววิทยา

อ้างอิง

ตามสถิติของดัชนี จำนวนการอ้างอิง SCI ของผลิตภัณฑ์ Foregene ทั้งหมดคือ 231 ปัจจัยผลกระทบทั้งหมดคือ 786.202 ปัจจัยผลกระทบสูงสุดคือ 17.848 และปัจจัยผลกระทบโดยเฉลี่ยคือ 3.403

asdad1
asdad2
asdad3
asdad4
asdad5